Algemene Ledenvergadering 2023

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van PEN Nederland vond op 13 september bij de Auteursbond plaats en was met een groot aantal aanwezige leden een succes, met verslagen door Esther van Dijk, Froukje Santing, Michel Maas, Job Degenaar en Olga Majeau en een bijdrage van Emma Crebolder over haar verblijf in Zuid-Afrika.

We kijken terug op een bewogen jaar waarin meerdere schrijvers aangevallen of geïntimideerd werden, wat opnieuw de noodzaak van onze inzet bewees. We zijn dan ook vele leden rijker geworden. Sophie Zijlstra, die wegens gezondheidsredenen haar voorzitterschap moest opzeggen, wordt tijdelijk vervangen door Froukje Santing en het bestuur mocht twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Jeroen Thijssen en Luc de Rooy. Het bestuur heeft de leden ingelicht over de plannen om de professionalisering van de vereniging verder aan te pakken, en Daphne de Heer (oud-directeur van de SLAA, programmeur bij literair festival ILFU) gevraagd om hier het komende jaar een advies voor te schrijven.

Met een Lege Stoel voor Mahvash Sabet stonden we stil bij schrijvers in gevangenschap, en herdachten we de overleden PEN-leden met een voordracht uit hun werk door Aleid Truijens.

Het informele gedeelte ging tot in de late uurtjes door. Het was fijn om elkaar in levenden lijve te ontmoeten, waartoe de avond over de Oeigoerse literatuur op 10 oktober bij de Balie opnieuw een gelegenheid biedt. Klik hier voor meer informatie en kaartverkoop.