Over PEN

PEN Nederland is een door P.C. Boutens op 6 april 1923 opgerichte schrijversvereniging, die met meer dan 140 andere centra, verspreid over meer dan 100 landen, deel uitmaakt van PEN International (Poets Essayists Novelists).

PEN International

International PEN werd in 1921 door de Engelse schrijfster Catherine Dawson Scott opgericht. Sinds 2010 heet de organisatie PEN International. PEN stelt zich oorspronkelijk ten doel het contact en de samenwerking tussen schrijvers, dichters, essayisten, historici, vertalers, critici, uitgevers, journalisten en scenarioschrijvers, in binnen- en buitenland te bevorderen, onafhankelijk van politieke of andere overtuigingen. Omdat internationale literaire samenwerking niet kan bestaan zonder vrijheid van meningsuiting, laat PEN International een krachtige stem horen in de strijd tegen censuur in welke vorm dan ook. Tegenwoordig is het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en expressie de belangrijkste doelstelling. PEN International is een niet-politieke, onafhankelijke vereniging, waarvan schrijvers op voordracht lid kunnen worden, ongeacht nationaliteit, taal, kleur of religie. Ieder lid onderschrijft het PEN Handvest.

PEN Nederland

PEN Nederland telt momenteel rond de driehonderdvijftig leden. De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks in het najaar gehouden. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur, met incidentele ondersteuning door de leden. In september 2023 bestaat het bestuur uit Froukje Santing (vicevoorzitter, WIPC), Esther van Dijk (secretaris/penningmeester), Nina Targan Mouravi, Michel Maas, Marcella van der Kruk, Jeroen Thijssen en Luc de Rooy. De administratie wordt gevoerd door de Auteursbond en bestuursassistent Nynke van Leeuwen.

Op basis van het aantal leden is het Nederlandse PEN Centrum jaarlijks een substantiële bijdrage verschuldigd aan International PEN, waarvan het hoofdkantoor in Londen is gevestigd. PEN Nederland opereert in een internationaal netwerk.

PEN Nederland ontvangt voor haar activiteiten een structurele subsidie van het Nederlands Letterenfonds.