Over PEN

 

PEN Nederland is een door P.C. Boutens op 6 april 1923 opgerichte schrijversvereniging, die tezamen met 133 andere centra, verspreid over 95 landen, deel uitmaakt van International PEN (Poets Essayists Novelists).

International PEN

International PEN werd in 1921 door de Engelse schrijfster Catherine Dawson Scott opgericht. PEN stelt zich oorspronkelijk ten doel het contact en de samenwerking tussen schrijvers, dichters, essayisten, historici, vertalers, critici, uitgevers, journalisten en scenarioschrijvers, in binnen- en buitenland te bevorderen, onafhankelijk van politieke of andere overtuigingen. Omdat internationale literaire samenwerking niet kan bestaan zonder vrijheid van meningsuiting, laat International PEN een krachtige stem horen in de strijd tegen censuur in welke vorm dan ook. Tegenwoordig is het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en expressie de belangrijkste doelstelling van PEN. PEN is een niet-politieke, onafhankelijke vereniging, waarvan schrijvers op voordracht lid kunnen worden, ongeacht nationaliteit, taal, ras, kleur of religie. Ieder lid onderschrijft het PEN Handvest.

PEN Nederland

PEN Nederland telt momenteel rond de driehonderdvijftig leden. De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks in het najaar gehouden. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur, met incidentele ondersteuning door de leden. In oktober 2017 bestaat het bestuur uit Vonne van der Meer (voorzitter), Margriet Oostveen (secretaris), Peter Abspoel (penningmeester), Alexis de Roode, Sytske Sötemann en Merijn Hollestelle. De administratie wordt gevoerd door de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en bestuurssecretaris Mahaar Fattal.

Op basis van het aantal leden is het Nederlandse PEN Centrum jaarlijks een substantiële bijdrage verschuldigd aan International PEN, waarvan het hoofdkantoor in Londen is gevestigd. PEN Nederland opereert in een internationaal netwerk.

PEN Nederland ontvangt voor haar activiteiten een structurele subsidie van het Nederlands Letterenfonds.