WIPC verslag nov-dec 2016

Sytske Söteman schreef een verslag van de activiteiten van het WIPC november en december 2016. Een overzicht van onze berichten op Facebook, op de website en de speciale acties die we ondernamen in de afgelopen maanden:

Sirenemail November
In aanloop naar de ‘Day of the Imprisoned Writer’ van PEN International op 15 november kozen we een van de door PEN International voorgestelde schrijvers, namelijk de journalist in opleiding, studentenleider, oprichter en bestuurslid van PEN Honduras, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa.
We vroegen onze leden bovendien om op 15 november ook via hun eigen kanalen aandacht te besteden aan deze dag en in het bijzonder aan Padilla.

Sirenemail December
De Nederlandse journalist Okke Ornstein werd op 15 november in Panama gearresteerd wegens ‘smaad en laster’. Ornstein schreef enkele artikelen op zijn blog over de dubieuze activiteiten van de Canadese zakenman Monte Friesner in Panama. De gevangenisstraf van 20 maanden die Ornstein boven het hoofd hangt is in de ogen van IFJ en EFJ volstrekt onrechtvaardig. Wij vroegen onze leden hem via zijn eigen e-mailadres een persoonlijk bericht van solidariteit te zenden.

Turkije bleef onze bijzondere aandacht vragen:
Onder de met negentig dagen verlengde noodtoestand ging de regering onverminderd door met het sluiten van kranten, het arresteren van journalisten en het smoren van elk kritisch geluid:

Er werd levenslang plus zes jaar en zes maanden tot zeventien jaar en zes maanden gevangenisstraf geëist tegen negen journalisten en bestuurders van het al eerder gesloten linkse pro-Koerdische dagblad Özgür Gündem. Onder de negen beschuldigde medewerkers zijn hoofdredacteur Zana Kaya, eindredacteur İnan Kızılkaya, de veelbekroonde schrijfster Aslı Erdoğan en de gerenommeerde taalkundige Necmiye Alpay.

Op 15 november, de ‘Day of the Imprisoned Writer’, plaatsten we een brief van Aslı Erdoğan op onze Facebookpagina, omdat daaruit zo duidelijk blijkt hoezeer dergelijke schrijvers zich gesteund voelen door berichten van buiten de gevangenis.
Ook zonden we in dit kader een Persbericht over al die gevangen en monddood gemaakte Turkse schrijvers en journalisten.

We ondersteunden de oproep van Amnesty International om in actie te komen tegen de massale arrestaties van journalisten, schrijvers en academici. Via hun website kon men brieven zenden naar de verantwoordelijke autoriteiten en ambassades.

En op 17 november stuurden we minister Koenders een vervolgbrief over de ernstige situatie van schrijvers en journalisten in het huidige Turkije, in het bijzonder over de bovengenoemde Koerden. We verzochten hem opnieuw al het mogelijke te doen om de onmiddellijke vrijlating van genoemde journalisten te bewerkstelligen, voordat het Hogere Gerechtshof in Istanbul deze eisen ontvankelijk zou verklaren.

Daarop ontvingen we deze keer een antwoord van premier Rutte, waarin hij uitdrukkelijk stelde dat de Nederlandse regering in de contacten met Turkije op alle niveaus deze ondemocratische ontwikkelingen en maatregelen aan de orde blijft stellen.

Op 23 november leek het er even op dat Asli Erdogan en Necmiye Albay zouden worden vrijgelaten in afwachting van hun proces. Helaas kwam nog geen uur later het tegenbericht:
‘Zij zullen hun proces in de gevangenis moeten afwachten, want zij worden nog altijd beschuldigd van het lidmaatschap van een terroristische organisatie…

Andere landen die om onze aandacht vroegen:

China:
De Oeigoerse wetenschapper, tevens lid van PEN, Ilham Tohti, die een levenslange gevangenisstraf uitzit in China, ontving de Martin Ennals Award, een grote mensenrechtenprijs. Tegelijkertijd werd er om zijn onmiddellijke vrijlating verzocht. Ilham Tohti heeft altijd gepleit voor dialoog en begrip tussen de meerderheid van Han-Chinezen en de leden van de Xinjiang, een etnische minderheid van Oeigoerse moslims, waarvan hij zelf deel uitmaakt.

Rusland:
In het kader van de Internationale Dag waarop men wereldwijd oproept een eind te maken aan de straffeloosheid van misdaden tegen journalisten, was er opnieuw aandacht voor de tien jaar geleden gepleegde moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaya, waarvan de daders nog altijd niet voor het gerecht zijn gedaagd, laat staan veroordeeld.

Egypte:
Ondanks internationale protesten en een ’twitterstorm’ op initiatief van PEN Engeland heeft het Egyptische Hof het derde verzoek tot vrijlating van Ahmed Naji afgewezen.
Ter gelegenheid van de campagne voor Ahmed Naji publiceerde PEN Engeland een ‘Zeer Kort Verhaal’ van hem in het Engels, dat wij overnamen.

Congo:
We plaatsten een bericht van Trouw over Congo, waar de zittende president overweegt om zijn presidentschap te verlengen en om te vormen tot een dictatuur. Teneinde dit streven te vergemakkelijken wil hij alvast de vrije pers uit het land verwijderen.

Panama:
In Panama werd de Nederlandse journalist Okke Ornstein opgepakt. Volgens de journalistenvakbond NVJ hangt hem een gevangenisstraf van 20 maanden boven het hoofd wegens smaad en laster.
PEN Nederland ondersteunde het dringende verzoek van de IFJ, EFJ en NVJ tot onmiddellijke vrijlating van de Nederlandse journalist Okke Ornstein. (Zie ook Sirenemail).