WIPC verslag 3e kwartaal 2016

Sytske Söteman schreef een verslag van de activiteiten van het WIPC van juli t/m september 2016. Een overzicht van onze berichten op Facebook, op de website en de speciale acties die we ondernamen in de afgelopen drie maanden.

10/7
‘De Correspondent’ deed verslag van de reis ‘In de trein naar de toekomst van Europa’. Wij namen het over onder het opschrift:
De bestaansgrond van PEN in een notendop:
‘Eigenlijk had ik maar twee verlangens,’ vertelt Martin Šimečka. ‘De vrijheid om te publiceren zonder het risico te lopen in de gevangenis te worden gegooid. En de vrijheid om te reizen.’

Vooral de ernstige situatie in Turkije vroeg, in toenemende mate na de coup van 15 juli, om onze aandacht:

14/7
Een verklaring van PEN International die wij ook plaatsten:
En weer worden in Turkije journalisten valselijk beschuldigd teneinde hun het vrije woord én het vrije leven te ontnemen. Terecht eist PEN International e.a. dat de aanklachten ingetrokken worden en de nog altijd gevangen gehouden journalist direct wordt vrijgelaten.

25/7
Een verklaring van ons en een oproep aan onze regering:
PEN Nederland maakt zich ernstige zorgen over het bevel van de Turkse regering zaterdag jl. om 42 journalisten per direct in hechtenis te nemen onder verdenking van contacten met de Gülen-beweging en/of het doen van de regering onwelgevallige uitspraken na de mislukte couppoging.
Daarom roepen wij de Nederlandse regering met klem op om deze extreme beknotting van het vrije woord in Turkije ten stelligste te veroordelen en de Turkse regering te verzoeken om directe vrijlating en eerlijke berechting van de getroffen journalisten.

27/8
Een brief aan minister Koenders voorafgaand aan zijn bezoek aan Turkije:
PEN Nederland zou u dringend willen verzoeken bij uw aanstaande bezoek aan Turkije uw ernstige bezorgdheid uit te spreken over de honderden journalisten en schrijvers die sinds de couppoging zijn ontslagen en/of gevangen gezet. Van enig respect voor de rechtstaat lijkt hier geen sprake.
We voegden de door PEN International samengestelde lange lijst met namen van die gearresteerde en gevangengenomen journalisten en schrijvers bij.
En vroegen zijn bijzondere aandacht voor de levensbedreigende omstandigheden van de schrijfster en journaliste Aslı Erdoğan (geen familie van de president) in de vrouwengevangenis in Bakırköy.

Ook stuurden we de Buitenlandcommissie van de Tweede Kamer een brief.

Van allebei ontvingen we een antwoord waaruit bleek dat zij onze zorgen deelden en dat de minister bij zijn bezoeken aan Turkije telkens opnieuw aandacht zal vragen voor het respecteren van de mensenrechten, ook onder de huidige en inmiddels met nog eens drie maanden verlengde Noodtoestand. Hij zei dit ook in Europees verband te doen.
Of de minister daarnaast, zoals wij verzochten, speciale aandacht heeft gevraagd voor bepaalde schrijvers is ons niet verteld.

We ontvingen geen ontvangstbevestiging van onze brieven aan de Turkse en Iraanse ambassades, laat staan een reactie, noch van de betreffende regeringen.

28/7
Wij ondersteunden van harte de oproep van de Nederlandse Vereniging van Journalisten aan minister Koenders om zich uit te spreken tegen de arrestaties van journalisten en sluitingen van kranten en andere media in Turkije.

30/7
We ondersteunden de actie van Amnesty International:
In Turkije is een klopjacht van ongekende omvang gaande na de mislukte coup van 15 juli. De rechten en vrijheden van Turken lopen ernstig gevaar. Kom nu in actie om deze afbraak van de mensenrechten te stoppen.
Teken en vraag president Erdoğan de mensenrechten te respecteren en onafhankelijke waarnemers toe te laten.

3/8
We namen de oproep aan de Turkse regering van PEN International over om gedurende de door Erdoğan ingestelde noodtoestand de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten te waarborgen.

19/8
Opnieuw kwam PEN International met een oproep tot vrijlating van alle journalisten en tot bescherming van het vrije woord en de rechtstaat.
Wij sloten ons daarbij aan en verzochten onze leden en overige volgers om deze berichten te delen en/of erover te publiceren.

24/8
We plaatsten een opiniestuk uit de Volkskrant over de nieuwste ontwikkelingen in Turkije m.b.t. onderdrukking van de persvrijheid, met journaliste en schrijfster Lale Kamal als schrijnend voorbeeld. “Lale en haar collega’s hebben onze steun nodig. We moeten aandacht vragen voor hun situatie en proberen druk uit te oefenen om hun vrijlating te bewerkstelligen.”

26/8
Opnieuw schreven we over Aslı Erdoğan:
Een van de vele onafhankelijke schrijvers, journalisten en wetenschappers die het moeten ontgelden. Offers op de slachtbank van politieke en strategische belangen. Laten wij niet zwijgen.

30/8
We plaatsten een interview van Margriet Oostveen (de Volkskrant) met Can Dündar op zijn onderduikadres in het buitenland, over de toenemende onderdrukking in Turkije en het zwijgende Europa.

4/9
‘Oorverdovende stilte begroet Erdoğans afrekening met Koerden’ schreef Celal Altuntaş op de opiniepagina van de Volkskrant:
De angst regeert als het gaat om het aanspreken van president Erdoğan op zijn strijd tegen de Koerden, stelt de schrijver.

4/9
Op dezelfde dag kwam het volgende bericht:
De Turkse autoriteiten beletten Dilek Dündar, de vrouw van de gevluchte Turkse journaliste en schrijver Can Dündar, om het land te verlaten en hebben haar paspoort afgenomen. De wetteloosheid wordt steeds onverbloemder.

12/9
Een opiniestuk van Orhan Pamuk werd gepubliceerd door de Italiaanse krant La Repubblica en namen wij over:
De Turkse schrijver Orhan Pamuk, die in 2006 de Nobelprijs voor Literatuur won, heeft zich zondag 12 september uitgesproken over de arrestatie van Ahmet Altan, een vooraanstaande journalist, en gewaarschuwd dat Turkije afglijdt naar “een regime van terreur.”
“In Turkije worden in toenemende mate iedereen achter tralies gezet die ook maar de geringste kritiek op de regering uit” zei Pamuk. De repressie wordt gedreven door “intense haat”, voegde Pamuk toe. “Vrijheid van gedachte bestaat niet meer. We bewegen in snel tempo weg van de rechtsstaat en glijden af richting een regime van terreur”.
Ook de broer van Ahmet, Mehmet Altan, een vooraanstaande academicus en econoom, en andere journalisten werden gearresteerd.

Niet alleen Turkije.
We plaatsten ook berichten over:

Ukraine
Op 21 juli werd in het centrum van Kiev de journalist en bepleiter van het vrije woord Pavel Sheremet op weg naar zijn werk door een bom onder zijn auto vermoord.
PEN International riep de autoriteiten op tot een grondig onderzoek en het berechten van de dader(s).

Bahrein
Op 1 augustus verscheen een oproep van diverse organisaties voor mensenrechten aan 50 staten om hun invloed aan te wenden om de Bahreinse autoriteiten te dwingen tot vrijlating van Nabeel Rajab, die tot 15 jaar gevangenisstraf is veroordeeld vanwege een bericht op twitter.

SIRENEMAIL

AUGUSTUS
Deze maand ging onze aandacht uit naar Mohammad Sadiq Kabudvand. De Iraans-Koerdische journalist, redacteur van het inmiddels verboden Payam-e mardom-e Kurdestan (Bericht voor het Koerdische volk) en ex-voorzitter van de Koerdische Mensenrechtenorganisatie in Teheran zit sinds 1 juli 2007 in die stad in de gevangenis.

SEPTEMBER
Deze maand vroegen wij aandacht voor iemand van de kaartenactie van vorig jaar, Malvash Sabet (Iran) lerares, dichter. Zij zit sinds 2008 in de Evin gevangenis in Teheran een straf uit van twintig jaar.

Zo hoopten we tevens onze leden alvast ‘warm te maken’ voor de kaartenactie van dit jaar.