Vrijspraak voor Zarakolu, detentie voor Güler

Vrijspraak voor Honorary Member Ragip Zarakolu, 15 maanden detentie voor Mehmet Güler

Op 11 juni is de Turkse uitgever en mensenrechtenactivist Ragip Zarakolu, Honorary Member van PEN Nederland, vrijgesproken in het recente proces dat tegen hem was aangespannen. Mehmet Güler , de auteur van ‘More Difficult Decisions than Death’ werd in hetzelfde proces echter veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf, wat zeer teleurstellend is en in strijd is met artikel 9 van het International Covenant on Civil and Political Rights  en artikel 10 van het Europees Verdrag over de Mensenrechten.

Tegen Zarakolu en Güler werd sinds mei 2009 een proces gevoerd op grond van artikel 7/2 van de Anti-Terrorisme Wet.  Zarakolu heeft Gülers roman uitgegeven. Deze roman zou volgens de procesvoerders propaganda verspreiden voor de verbannen Koerdische Arbeiders Partij.  Daarvoor liepen beiden de kans zeven en een half jaar gevangenisstraf te krijgen.

Sinds de jaren zeventig is Zarakolu voorwerp van haat, intimidatie en lange processen vanwege zijn publikaties over rechten van minderheidsgroeperingen. Hij zat in het verleden al drie jaar gevangen. Ook werd hem het reizen naar het buitenland lange tijd belet. Zijn procesvoeringen zijn een van de vijftig symbolische cases die het International WiPC op zijn website heeft staan n.a.v. het 50-jarig bestaan van het International Writers in Prison Committee (zie hiervoor het bericht op PEN International).