Verslag ICORN Assembly 2010

Frankfurt am Main 1-3 juni


door Ronald Bos

De assembly werd op 1 juni geopend door prof. Felix Semmelroth, vice burgemeester van cultuur, Juergen Boos, directeur van de Frankfurter Buchmesse en John Ralston Saul, voorzitter van de Internationale PEN. De lezing van Saul was interessant, het is een verhaal is dat ook in Nexus heeft gestaan (Een grammatica van het burgerschap). Wat ik persoonlijk interessant vond, zijn de kanttekeningen bij het begrip migrant:
‘Een van de gevolgen van de beslissingen over goedkope arbeidskrachten uit de jaren zestig is dat nieuwkomers in Europa nog steeds regelmatig ‘migranten’ worden genoemd. Er wordt gesproken van het migrantenvraagstuk en het migrantenprobleem. Het woord ‘migrant’ betekent dat de mensen die hierheen zijn gekomen, weer zullen vertrekken. Er zijn tientallen jaren verstreken sinds het oorspronkelijke besluit om die migranten te laten komen. Ze gaan niet meer weg. Het woord ‘migrant’ klopt niet meer. Een migrant is niet iemand die je als toekomstige medeburger beziet. En iemand die tegenwoordig als nieuwkomer een Europees land in komt, moet worden beschouwd als een immigrant die op weg is burger te worden.’

Lees verder op:

verslag ICORN Assembly 2010