Schrijven helpt …

Traditiegetrouw stuurt PEN Nederland de leden aan het eind van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar een selectie uit de namenlijst van de Seasonal Greetings list die PEN International jaarlijks opstelt. Met de bedoeling om gevangen schrijvers, dichters, essayisten en journalisten met een kaartje of brief een hart onder de riem te steken.

Dit jaar is, mede geïnspireerd door de vervroegde vrijlating eind november 2022 van de Turkse journalist en dichter Nedim Türfent, die andermaal laat zien dat schrijven helpt, op 11 januari 2023 van die gewoonte afgeweken en is een drukbezochte schrijfsessie in het souterrain van de Auteursbond in Amsterdam gehouden. We wilden graag zoveel mogelijk namen op de lijst een of meer kaarten of brieven bezorgen.

Impliciet laten we, met de regels die we op kleurige kaarten schreven, het politieke gezag in al die landen weten dat de vrijheid van meningsuiting en literaire expressie onvervreemdbare rechten zijn. Rechten waar PEN Nederland voor blijft opkomen, wereldwijd.