Mediarel en nuance rond 2 mei

PEN Nederland heeft kennis genomen van het artikel van Maartje Duin in Volkskrant en is blij dat zij de nuance, die in de mediarel is verdwenen en weggeknipt, terugbrengt. Op dit moment is het bestuur druk met het ICORN/PEN WiPC-congres, een avond rond Syrië, een avond rond Turkije en het normale WiPC-werk dat doorgaat, dus we beperken ons tot een korte reactie. Een ledenvergadering waarbij het bestuur zich uitgebreid zal verantwoorden naar de leden is in voorbereiding. Voor nu willen we aangeven dat PEN naar eigen inzicht geen onwaarheden naar buiten heeft gebracht en dat de veiligheid van betrokken buitenlandse schrijvers het doorslaggevende argument is geweest voor het bestuur van PEN Nederland in het besluit rond 2 mei. Zoals Maartje Duin aangeeft, speelden ook andere overwegingen een rol, zoals de gevolgen voor diplomatieke contacten ten bate van gevangen schrijvers, en de veiligheid van het (PEN)publiek en de auteurs uit Nederland. De organisatie heeft zich enorm ingezet om die veiligheid, voor zover mogelijk, te waarborgen. Maar voor auteurs uit de risicogebieden was dit, juist omdat zij dáár zijn, niet mogelijk, ook omdat de naam Westergaard niet genoemd mocht worden in de aanloop naar de conferentie. Dat gaf de doorslag bij de beslissing.

Het artikel van Maartje Duin is vandaag gepubliceerd in de Volkskrant en is hier te vinden, helaas alleen leesbaar voor abonnees. Maartje Duin is journalist en voormalig bestuurslid van PEN Nederland. Zij stapte uit het bestuur uit onvrede over het bestuursbesluit over de debatavond in De Balie met Kurt Westergaard, op 2 mei jl.