PEN Nederland sluit zich aan bij oproepen om de oorlog in Gaza onmiddellijk te beëindigen

PEN Nederland roept alle partijen, inclusief de Nederlandse regering, op om alles in het werk te stellen om onmiddellijk een einde te maken aan de oorlog in Gaza. Die oorlog heeft al veel te veel leed aangericht. Ruim zeven maanden van bombardementen en beschietingen door Israël hebben het leven gekost aan meer dan 34.000 Palestijnen, onder wie veel vrouwen en kinderen. Vrijwel de hele bevolking is ontheemd, honger en ziekten grijpen om zich heen, honderdduizenden mensen leven in tenten en zijn nergens veilig. Zij zijn bijna volledig afhankelijk van hulp – hulp, die Gaza maar mondjesmaat binnenkomt omdat Israël de hulpkonvooien bij de grensposten tegenhoudt.

De verwoesting van universiteiten, scholen, en ook van culturele centra, bibliotheken en andere podia voor literatuur, poëzie en kunst, de dood van zoveel onschuldige Palestijnse burgers – onder wie vele tientallen schrijvers, dichters, publicisten en journalisten – kan volgens deskundigen worden aangemerkt als een schending van de meest fundamentele rechten van de mens en van het oorlogsrecht.

Ook PEN Nederland is onthutst over de gruwelijke terreuractie van Hamas op 7 oktober waarbij 1.200 mensen werden vermoord, en heeft begrip voor de Israëlische woede en het verdriet. We voelen mee met de gijzelaars die nog altijd worden vastgehouden – voor zover ze nog in leven zijn.

Maar vooral de verregaande verwoesting  van Gaza door Israël, en de schade aan de Palestijnse cultuur, is voor PEN onverteerbaar. PEN Nederland sluit zich daarom vol overtuiging aan bij de groeiende protesten tegen de houding van Israël en tegen het voortduren van de nietsontziende oorlog in Gaza. Daar moet zo snel mogelijk een eind aan komen. PEN Nederland roept daarom alle betrokken partijen, waar ook Nederland toe hoort, op om alles in het werk te stellen om een diplomatieke oplossing van deze verwoestende oorlog te vinden, en om daarna direct noodzakelijke stappen te zetten in de wederopbouw van Gaza, inclusief het culturele leven.