PEN Nederland 100 jaar

Op 8 april ‘vierde’ PEN Nederland haar 100-jarige bestaan met een aantal activiteiten. Een kort overzicht:

Een essaywedstrijd, mogelijk gemaakt door de GAU, met als onderwerp: Breekbare woorden, bedreigde schrijvers. De winnaar, Amir Chitzan, werd op 1 april in De Taalstaat bekend gemaakt door juryvoorzitter Rashid Novaire en het winnende essay verscheen op 8 april in de Volkskrant.
Op de website van de Volkskrant kun je het essay De lange arm van de ayatollas teruglezen.

Een debatavond in De Balie
In het eerste deel van de avond trachtten Amir Chitzan, Simone Peek en Marcella van der Kruk, bestuurslid van PEN, de volgende vragen te beantwoorden: waar loop je tegen aan als je in Nederland je schrijversstem en je bestaan wil vinden? Waar komt de drang tot literaire expressie vandaan? Wat is er nodig zodat die ook tot bloei komt? Waarom willen we in Nederland een maatschappij zijn waarin dat kan?
Amir las twee fragmenten uit zijn winnende essay voor en Simone vertelde over haar bijzondere rol in het vertaalproces van het werk van Alejandra Ortiz, over hoe ze denkt dat vrije pers en vrije literatuur (non-fictie en fictie) met elkaar samenhangen.

In het tweede deel van het programma gingen Abdelkader Benali, Nelleke Noordervliet en Ted van Lieshout in gesprek over het schrijversklimaat in Nederland en over de druk die schrijvers ervaren van de samenleving. Hoe gaan we om met de spanning die bestaat tussen de biografische details en identiteit van de schrijver, en de verbeeldingskracht? Is het mogelijk om buiten je eigen ervaring te schrijven, en is het wenselijk de autobiografische elementen van je werk te benadrukken? Wat gaat er verloren als we de ruimte die fictie creëert verliezen? Wat doen bedreigingen met schrijvers, hoe werkt interne censuur?

Via deze link kan je deze avond terugkijken:
https://debalie.nl/debalie-tv/de-auteur-leeft-meer-dan-ooit-maar-wordt-met-de-dood-bedreigd/

De verschijning van zes korte verhalen of gedichten in De Gids, mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, geschreven door schrijvers of dichters die hun land ontvlucht zijn omdat ze daar niet meer veilig zijn, vertaald naar het Nederlands. In De Gids van april jl. verschenen een aantal gedichten van de Oekraïense dichter Iya Kiwa vertaald door Tobias Wals.

Een debat in de Koninklijke Bibliotheek over de vrijheid van meningsuiting en literaire expressie tussen schrijvers en scholieren, op de Dag van de Gevangen Schrijver op 17 november 2023 (alvast voor in de agenda).

Graag willen we hier van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen en organisaties die hebben bijgedragen aan de activiteiten rondom PEN 100 te bedanken: de PEN 100 Commissie onder de bezielende leiding van Olga Majeau, De Balie voor de gastvrijheid en inspirerende samenwerking, De Taalstaat, De Volkskrant en de jury van de PEN-GAU Essayprijs voor de prettige samenwerking én natuurlijk onze sponsors: GAU, het Nederlands Letterenfonds, Lira fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het écht goede nieuws zou zijn wanneer we PEN Nederland op een dag kunnen opheffen.