PEN-GAU Essayprijs

Breekbare woorden: bedreigde schrijvers. Dat is het thema van de essaywedstrijd die schrijversvereniging PEN Nederland organiseert ter ere van haar 100-jarig bestaan.

PEN Nederland komt op voor bedreigde schrijvers en bevordert de vrijheid van meningsuiting en literaire expressie. PEN spreekt zich uit voor een vrije pers en laat regelmatig een krachtige stem horen in de strijd tegen censuur in welke vorm dan ook. Dat is en blijft, ook in Nederland, nodig in een tijd waarin groepen mensen steeds meer polariseren, en waarin vrije pers een groot goed blijft.

PEN Nederland doet een oproep aan schrijvers en essayisten om een essay in te sturen. Onderwerp en vorm zijn vrij, maar het essay raakt aan de bovengenoemde kernwaarden.

Stuur je essay naar essay@pennederland.nl
Deadline: 1 maart 2023, 23.59 uur.
Essay bevat ca. 1.800 woorden.

Hoofdprijs €2.500,-.
Tweede prijs €1.250,-.
Derde prijs: €750,-.

Jury: Rashid Novaire (voorzitter), Fien Veldman en Wytske Versteeg.
De winnaar wordt geïnformeerd op 1 april 2023.

Het winnende essay vormt het startpunt van het debatprogramma Breekbare woorden: bedreigde schrijvers tijdens de viering van 100 jaar PEN Nederland in De Balie op 8 april.
De winnaar is daarbij aanwezig en geeft met inzending automatisch toestemming voor publicatie van het essay in de Volkskrant en op de PEN-website.

De PEN-GAU Essayprijs wordt mogelijk gemaakt door de Groep Algemene Uitgevers (GAU).

* * *

VOORWAARDEN PEN-GAU Essayprijs 2023

Bij inzending ga je akkoord met de algemene voorwaarden, opgesteld in het hieronder staande reglement:

ALGEMEEN REGLEMENT PEN-GAU ESSAYPRIJS

1. Algemeen
a. De PEN-GAU Essayprijs wordt beheerd door de 100 jaar PEN-commissie namens het bestuur van PEN Nederland.
b. De 100 jaar PEN-commissie stelt namens het bestuur van PEN Nederland een deskundige jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen een beslissing te nemen.
c. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van PEN Nederland voor de PEN-GAU Essayprijs.
d. De jury zal het bestuur van PEN Nederland en de 100 jaar PEN-commissie allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.
e. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. De 100 jaar PEN-commissie en het bestuur zullen het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.
f. Deelnemers zenden maximaal 1 essay in.
g. Over de selectie, het wedstrijdverloop en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
h. Uitgesloten van deelname zijn PEN-bestuursleden, GAU-medewerkers en voorselecteurs.

2. Selectie
a. Het essay bevat ca. 1800 woorden, is gebaseerd op het aangegeven thema en in de Nederlandse taal geschreven.
b. Het essay is dient blijk te geven van een eigen stem en visie, alsook van stilistisch vernuft.
c. Het essay moet in een Word- of PDF-document met regelafstand 1,5 worden gestuurd aan: essay@pennederland.nl met als onderwerp ‘Inzending PEN-GAU Essayprijs’.
d. Het essaydocument moet anoniem zijn en bevat een titel, die ook de titel is van het ingezonden document; naam, adres en titel dienen apart te worden bijgevoegd (d.w.z. in de mail worden vermeld).
e. De sluitingsdatum voor 2023 is 1 maart, en wordt in de toekomst per uitreiking vastgesteld.
f. Het ingezonden essay mag niet eerder gepubliceerd zijn en niet voor andere schrijfwedstrijden zijn ingezonden.

3. De Prijs
a. De PEN-GAU Essayprijs bedraagt in 2023: €2.500,- Tweede prijs €1.250,- Derde prijs: €750,- De prijs is afkomstig van de Groep Algemene Uitgevers (GAU).
b. Er worden -indien mogelijk- drie inzendingen genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend worden gemaakt wie de winnaar is van de PEN-GAU Essayprijs.
c. In geval van één genomineerde is dit tevens de winnaar.
d. In geval van onvoldoende kwaliteit kan de jury tot het oordeel komen om de prijs niet uit te reiken.
e. Het winnende essay zal, onder voorbehoud, worden gepubliceerd in de Volkskrant en op de site van PEN Nederland.
f. De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnende essay toelichten tijdens de prijsuitreiking.
g. Voor publicatie van het winnende essay in de Volkskrant zal het stuk in overleg met de auteur mogelijk nog geredigeerd worden.