Artikel over omstreden PEN-beslissing

Pen Nederland zou met het PEN-vriendenproject een bijdrage leveren aan het Festival van het Vrije Woord in De Balie, op 2 mei jongstleden. PEN startte dit project, waarin Nederlandse schrijvers corresponderen met schrijvers die lijden onder censuur, in 2014. Uiteindelijk werd besloten de bijdrage aan de avond in te trekken. De beslissing riep een storm van protest op. In NRC stond vandaag een artikel dat de achtergronden van de beslissing iets meer toelicht.

Enkele citaten: „Dat project heeft veel voeten in de aarde gehad, maar we waren nu zo ver dat we de verhalen van auteurs uit onder andere Bahrein, China, Cuba en Vietnam konden presenteren aan onze leden. Via de gestarte correspondentie kon duidelijker worden hoe het is om te schrijven onder een censuur en konden ze hun verhalen vertellen die in hun eigen land niet mogen verschijnen.”

De avond in De Balie was oorspronkelijk opgezet rond dit project. „Er werd buiten ons om besloten Westergaard uit te nodigen. We wilden betrokken worden bij de beveiliging. Je kan niet een auteur uit Bahrein zomaar koppelen aan een programma waarin Westergaard ook optreedt. En doe je dat wel, dan moet je kunnen garanderen dat die auteur in zijn thuisland geen last krijgt.”

Het artikel van Toef Jaeger onder de titel “Vrije woord? Niet over andermans rug” is hier te vinden. Aanstaande zaterdag zal naar verwachting een ingezonden brief van PEN Nederland-voorzitter Manon Uphoff over de kwestie in NRC Opinie verschijnen.