Minister over persvrijheid in Turkije

Het bestuur van PEN heeft, in een brief van Sytske Sötemann aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken, zijn zorgen geuit over de persvrijheid in Turkije en de gevangenneming van journalisten na de mislukte couppoging, en de weerslag die de gespannen situatie in Turkije in Nederland heeft.
In een antwoord, dd 21-9-2016, schrijft een woordvoeder van minister Koenders dat het kabinet een dialoog voert over persvrijheid, mensenrechten en rechtsstaat in Turkije, en meermaals de Turkse autoriteiten met klem heeft opgeroepen tot het respecteren van de rechtsstaat, bijvoorbeeld bij de
berechting van journalisten. Ook zegt de minister te hebben gepleit in de Raad van Europa voor actieve en concrete samenwerking tussen Turkije en de Raad van Europa, om de dialoog over rechtsstaat en mensenrechten gaande te houden. Het ministerie zal de situatie omtrent de rechtsstaat in gesprekken
met de Turkse autoriteiten blijvend aan de orde stellen.