Meldpunt SchrijversVeilig online

SchrijversVeilig is een gezamenlijk initiatief van de Auteursbond en de Groep Algemene Uitgevers en heeft tot doel de positie van schrijvers te versterken tegen geweld, agressie en intimidatie. Zowel online als fysiek. SchrijversVeilig wordt ondersteund door het ministerie van OCW.

SchrijversVeilig wordt ondergebracht bij PersVeilig dat haar expertise inzet om auteurs en uitgevers te ondersteunen.

Schrijvers kunnen bij SchrijversVeilig terecht voor het melden van een incident, maar ook informatie en advies ter preventie van bedreiging en geweld. Ga naar schrijversveilig.nl