‘Literatuur brengt je in contact met je naaste’

Aan Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden (PEN-lid) werd dit jaar de Martinus Nijhoff Vertaalprijs toegekend voor hun vertalingen uit het Turks. De jury prijst in het juryrapport hun uitmuntende duo-vertalingen en ambassadeurschap: ‘Dorleijn en Van der Heijden ontsluiten een hoogstaande literaire cultuur. Hun Nederlands is lenig, vindingrijk en fraai.’ Aan de prijs is een bedrag van 35.000 euro verbonden.
PEN Nederland-voorzitter Sophie Zijlstra en bestuurslid en WIPC-vertegenwoordiger Froukje Santing woonden de uitreiking op 15 september in Amsterdam bij. Evenals Natalie Ariën (algemene coördinatie) van PEN Vlaanderen en vicevoorzitter van PEN International, auteur en Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk.

‘Literatuur brengt je in contact met je naaste’, zei Van der Heijden in haar dankwoord. ‘Literatuur in vertaling doet dat met je naaste die ver weg is. De tekst die zo in een andere taal zichtbaar wordt gemaakt, zet aan tot denken over een andere wereld, en tegelijkertijd over de bekende. Laat zien dat het vreemde niet altijd zo vreemd is als het lijkt, het vertrouwde niet zo vertrouwd, het eigene niet zo eigen. In een tijd dat standpunten over de ander en het zelf, over het vreemde en het eigene steeds vaster lijken te liggen en de polarisatie toeneemt, kunnen we dat niet vaak genoeg ervaren.’

Het juryrapport en de dankwoorden van Dorleijn en Van der Heijden zijn via deze link https://vertaalverhaal.nl/project/dankwoorden-bij-de-aanvaarding-van-de-martinus-nijhoffprijs-2022/ na te lezen.