Verlaag de btw op boeken, kranten en andere democratische media

De nieuwe regering is van plan om het btw-percentage op boeken en kranten te verhogen tot het hoogste tarief van 21 procent. PEN Nederland vindt dit een bijzonder slecht idee.

Een goed functionerende democratie bestaat bij de gratie van het vrije woord. Burgers moeten zich op de hoogte kunnen stellen van wat leeft, van wat er wordt gezegd en geschreven. Niet voor niets proberen autocratische regimes het vrije woord onder controle te krijgen.

De toegang tot boeken, kranten en andere media moet daarom zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dat zijn de dragers van het vrije woord. Prijsverhogingen beperkt de toegang, zeker voor burgers die het niet breed hebben.

PEN Nederland roept de aanstaande regering op om het btw-percentage op boeken en kranten juist te verlagen tot 0 procent, zodat iedere Nederlander op gelijkwaardige wijze deel kan nemen aan de Nederlandse democratie.