Tiny Mulder, 1921 – 2010

De in 1921 geboren Friese verzetsvrouw, journaliste, schrijfster en dichteres Tiny Mulder overleed deze week op 89 jarige leeftijd.
In de Tweede Wereldoorlog werkte Tiny Mulder als koerierster, hielp Joden onderduiken en ving Engelse en Amerikaanse piloten op en hielp ze op weg om naar Engeland te komen. Hiervoor ontving ze in 1946 de Medal of Freedom, een hoge Amerikaanse onderscheiding.

Na de oorlog begon ze als journaliste bij het Friesch Dagblad. Ging vlak na de oorlog al op bezoek naar Engeland en Amerika. Zette voor het Friesch Dagblad een kinder- en vrouwenpagina op.

Haar roman ‘Tin iis’ (1981) over de oorlogsjaren werd in het Nederlands uitgebracht onder de titel ‘Gevaarlijk ijs’.

In 1978 werd ze voor haar inzet voor de Friese literatuur beloond met de Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tiny Mulder kreeg in 1986 de Friese literatuur prijs: de Gysbert Japicxprijs voor haar hele oeuvre maar speciaal voor haar dichtbundel ‘Oh in stêd, ah in lân’. In 2006 verscheen het levensverhaal van Tiny Mulder in het Fries onder de titel ‘Foar alles is in tiid’ van Geart de Vries.

In 2007 vertelde ze haar levensverhaal in Het Spoor terug.

A.s woensdag op de dag van haar begrafenis krijgt ze posthuum de Yad Vashemprijs toegekend voor haar ouders, die in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers hadden.