Nieuwe golf van arrestaties in China

In de afgelopen maanden zijn in China diverse schrijvers, journalisten, uitgevers en mensenrechtenactivisten opgepakt, hoogstwaarschijnlijk om hun openlijke steun aan de pro-democratische demonstraties in Hong Kong. Onder hen bevinden zich prominente intellectuelen zoals de onafhankelijke uitgever/boekhandelaar Xue Ye en de administratief directeur van het nu gesloten Transition Institute (een hernieuwde, onafhankelijke maatschappelijke denktank) He Zhengjun. Sinds oktober is om dezelfde redenen ook schrijver-dichter-mensenrechtenactivist Kuo Yanding vastgezet. Schrijver-uitgever Xu Xiao en uitgever-boekhandelaar Liu Jianshu waren ook gearresteerd, maar zijn inmiddels vrijgelaten.

PEN Nederland vraagt om onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de gevangenen die alleen worden vastgehouden vanwege hun vreedzame meningsuiting. Artikel 35 van het Wetboek van de Volksrepubliek China schrijft vrijheid van spreken voor. China is bovendien ondertekenaar van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR), dat vrijheid van meningsuiting als legitiem bestempelt.