ICORN

ICORN is het International Cities of Refuge Network dat in 2005 werd opgericht in Noorwegen. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 70 steden aangesloten bij het ICORN netwerk. ICORN biedt schrijvers die door hun werk gevaar lopen, tijdelijk onderdak en een vluchtplek, doorgaans voor een jaar. De schrijver krijgt door het verblijf de gelegenheid ‘op adem te komen’. In Nederland is PEN Nederland het aanspreekpunt voor ICORN. Zie ook www.icorn.org.

ICORN Amsterdam
Amsterdam was een van de oprichtingspartners van ICORN en fungeert al sinds de jaren ’90 als vluchtstad voor schrijvers. In Amsterdam fungeert het voormalig woonhuis van de familie van Anne Frank aan het Merwedeplein, waar zij negen jaar woonden voor ze naar het Achterhuis vertrokken, als schrijversverblijf.

ICORN Rotterdam
Rotterdam is sinds 2016 ook een ICORN vluchtstad. In Rotterdam biedt Verhalenhuis Belvédère een woon- en werkplek aan een vluchtschrijver, in principe voor de periode van een jaar.

ICORN Leiden
Sinds 2018 is er ook een vluchtstad Leiden.

Shelter City
Onafhankelijk van ICORN kent Nederland ook het Shelter City programma dat gevluchte schrijvers (met name journalisten) onderdak biedt voor 3 maanden. Het project is opgezet door Justice & Peace. Aan dit programma doen zes steden mee die per jaar ongeveer 15 gevluchte schrijvers kortdurend onderdak bieden.