Cities for Freedom – ICORN verslag

Cities for Freedom poster, ICORN

Van 30 maart tot 1 april 2016 hield ICORN  haar tiende General Assembly sinds de oprichting in 2005. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Parijs, een van de 55 Cities of Refuge van ICORN. Sinds haar oprichting heeft ICORN meer dan 130 vluchtschrijvers verwezen naar een residentie in een van de deelnemende steden.

Meer dan 200 deelnemers woonden de bijeenkomst in het prachtige Hotel de Ville bij. Voormalig bestuurslid Ronald Bos was erbij namens Pen Nederland.

De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Anne Hidalgo. Zie de website van ICORN voor een nabeschouwing van Helge Lunde, oprichter en directeur van ICORN.

De voor Nederland belangrijkste gebeurtenis was de bekendmaking dat Rotterdam, naast Amsterdam, ook City of Refuge zal zijn. Het Verhalenhuis in Rotterdam zal hun eerste gastschrijver halverwege 2016 welkom heten. Bestuurslid Chris de Jong van Het Verhalenhuis ondertekende ten overstaan van de deelnemers de overeenkomst. PEN Nederland heeft de afgelopen jaren geijverd voor een vluchtresidentie in Rotterdam. Met name PEN-bestuurslid Sytske Soetemann en voormalig bestuurslid Ronald Bos hebben zich daarvoor ingezet.

De agenda van de Assembly bestond naast onderwerpen als de financiële verantwoording en plannen voor de toekomst, uit lezingen, debatten, workshops, literaire en musicale optredens. Aan de bijeenkomsten namen zo’n 50 vluchtschrijvers deel. Er waren enkele speciale, besloten bijeenkomsten, ook voor de schrijvers.

De debatten stonden in het teken van onder meer het internet als wapen van verzet en de vrijheid van expressie onder druk, met schrijvers, dichters, journalisten en cartoonisten uit Bangladesh, Syrië, Cuba, Irak, Rusland en Eritrea.

De laatste avond was de Soiree Syrienne in Maison de la Poesie, met o.a. ICORN schrijvers Nayati Tayara (Parijs), Mohammad Habeeb (Stavanger), Mohamad Abdel Moula (Hannover) en Mamon Ali Jabari (Levanger). En schrijfster Samar Yazbek, vorig jaar ook aanwezig tijdens de PEN WiPC/ICORN bijeenkomst in Amsterdam.

Debat vrije expressie-icorn

Verslag R.B.